Quảng cáo để có kinh phí duy trì vnmon thì ai cũng muốn, nhưng có lẽ chúng ta nên xem xét lại việc đặt quảng cáo ở đâu và như thế nào để tiện lợi hơn và không gây phản cảm.
Chúng ta đã tạo ra box lành mạnh, và set mem nữ, mục đích là để cho những ai không (chưa) muốn coi xxx có chỗ để dừng chân và giải trí.
Thế nhưng khi đặt quảng cáo, admin đã quên mất điều này. Sẽ như thế nào nếu mem nữ vào những box lành mạnh mà gặp trang autoload
Code:
http://www.hotchicksperfecttits.com/?wm_login=vnmake&p=j
Đó là chưa xét đến trường hợp vừa qua admin cũng đồng thời cho chạy list những phim VIP. Nó cũng hay nhưng như ở trên đã nói, có những thành viên chưa thật sự không muốn hoặc chưa sẵn sàng.
Xin đề xuất ý kiến thế này:

  • Việc trang quảng cáo autoload kia, thì nên move nó ra khỏi khu box lành mạnh, thêm vào đó tăng cường popup cũng không sao (boom cũng chẳng chết ).
  • Nên để việc quảng cáo danh sách phim chiếu trong VIP "xuống" một chút, để sao cho khi đăng nhập vô vnmon lần đầu tiên không phải gặp nó ngay. Ai muốn coi thì kéo xuống một chút sẽ thấy ngay...

Đôi dòng đóng góp, mong mọi người cho biết ý kiến!!!