SuperCopier với nhưng tính năng mới làm tăng tốc độ copy lên gấp 5 lân chính.
- Hệ thống sao chép Mới, nhanh hơn và tiêu thụ ít Bộ nhớ hơn.
- GUI Cập nhật.
- Sự hỗ trợ Đa ngôn ngữ (bây giờ tiếng Pháp và tiếng Anh, những ngôn ngữ khác duy nhất được chào đón).
- Sự hỗ trợ Unicode.
- Sự hỗ trợ An ninh NTFS.
- Sự hỗ trợ những vỏ Xen kẽ.
- Sự va chạm xử lý sự cải tiến đổi tên và để ghi đè lên chỉ những file khác.
- Sai sót trong sao chép xử lý sự cải tiến: Bạn có thể bây giờ đặt nó để luôn luôn làm cùng hoạt động và để đặt file ở chỗ cuối của danh sách.
- sưa các sai sót.
- Sao chép danh sách cất giữ/ tải.


Download here

Chúc vui!!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: