nick : kimlang
Box Xin quản lý: Truyện Tranh
thời gian online: rãnh là online
khả năng: nếu làm đc mod sẽ tăng cường post bài cho Diễn Đàn Box Truyện Tranh Và phát Huy hết khả năng có đc Để giúp Diễn Đàn ngày 1 đi lên
Hi vọng nhỏ: xin diễn đàn các admin có thể chíu cố cho em nha.........em xin cảm ơn nhìu