.:: Imagenomic Portraiture 1.0.2 For Photoshop ::.Với chương trình này, bạn dư sức biến một bà già 60 tuổi thành cô nàng đỏng đảnh 18 khối anh theo. Xóa đi những dấu vết thời gian trên gương mặt, phục hồi tuổi thanh xuân...
Lưu ý, để có thể sử dụng chương trình, phạn phải cài đặt Photoshop.
Download tại đây
Hoặc tại đây