nickname : songoku
vị trí muốn quản lý : chỗ nào cũng được box :hình ảnh người lớn ,box lành mạnh ....
Kinh nghiệm : hiện đang làm smod 1 số room
ưu điểm online thường xuyên ,nhiệt tình . sẽ cố gắng hết mình vì diễn đàn .đưa diễn đàn lên tầng cao mới .xin cảm ơn ban quản trị trước