Buổi tối nọ đang làm bài tập, xì….trét gần chít ^^, rồi có đứa em bay vào chat nhờ kiếm giùm phần mềm XDeskPhoto, mình chẳng biết nó dùng để làm gì? Đang xì trét thôi thì lên mạng chơi tí search cho nó, tìm luôn cả crack (nó khoái lắm) hihi. ^_^ và……dùng thử luôn, thấy nó cũng hay nay post lên cho các bạn tham khảo làm cho cái Desktop của thêm sinh động ^_*. Chức năng của nó là để dán các hình ảnh lên Desktop, có hỗ trợ slide show. Đang làm việc mà có cái slideshow các hình ảnh đẹp tự động chạy cũng thú vị đó chứ. ^^
Sau khi cài vào máy nếu nó chưa có hình ảnh trên Desktop thì bạn hãy right click vào icon ở taskbar, chọn Add photo rồi chọn Simple Photo hay Photo Adhesive tape.Nó sẽ sinh ra một cái hình đen xì, bạn hãy right click vào rồi add thêm hình ảnh hoặc change photo folder.Nếu muốn thay đổi cái khung hay thay đổi cấu hình thì hãy vào Config nhé.
Bạn có thể xem một hình ảnh ở Desktop của mình: click vào đây.
Và đây là link download hoặc download ở đây.

Ngoài ra bạn có thể vào đây để download các skin của nó về xài.