Trước ngày anh đi Mỹ
Em dặn dò từng ly
Chuẩn bị chẳng thiếu chi
Từ những chiếc va-ly
Rồi đến cả cái ví
“Số tiền anh đem đi
Phải hết sức chi ly
Trước khi mua cái gì
Điện cho em một tí
Không được tiêu phung phí
Tất cả việc cần chi
Sổ này em đã ghi
Anh nhớ phải lưu ý
Không được sai phạm gì…”

“Trong nước anh thích chi?
Phệt ngang một chữ ký
Bao nhiêu là tùy ý
Thế rồi “con” thư ký
(Tiết hạnh hơi “khả nghi”)
Vác tiền quỹ ra chi
Chả phải lăn tăn gì
Còn khi sang bên Mỹ
(Thư ký em cấm đi
Đề phòng anh hú hí)
Nên anh phải lưu ý
Tiền mặt luôn phải chi
Không được tiêu tì tì
Kẻo lại nhỡ bội chi
Kiểm toán đến công ty
Không giải trình hợp lý
Tức là sẽ rất nguy…”

“Được rồi! Anh hiểu ý
Em nói lắm làm gì!”

Giơ ngón tay vợ gí
Vào trán người đi Mỹ
“Anh vừa nói cái gì?
Cẩn thận trước khi đi
Lẽ nào không có lý?
Em dặn thêm vài ý:
Anh chịu khó một tý
Đem theo 3 thùng mỳ
Tuy chẳng ngon lành gì
Nhưng còn hơn mỳ Ý
Món Spaghetti
Vừa đắt, đĩa bé tí
Lại có cái mùi gì…
Tiết kiệm dù một ly
Đồng nào hay đồng ý
Đừng có mà… tinh vi…”