Từ thủa bé tới giờ chưa gặp người nào bần tiện đến kinh dị như thế này. Có lẽ chúng ta phải lập trang một diễn đàn dành cho những người bần tiện mang tên “bantien.com”.
Hai gã bần tiện gặp nhau giữa đường.
Một gã rút ra cái quạt giấy dương dương tự đắc nói:
- Quạt tôi chỉ xòe ra một nửa, bởi vậy dùng đã mười năm chưa hỏng.
Gã kia thản nhiên đáp:
- Hừ cái quạt dùng có mười năm có mà mạt! Nếu như bác chỉ xòe ra trước mặt, tay giữ nguyên không quạt, chỉ lấy đầu lắc lư, có mà dùng được một đời không hỏng.
Gã nói trước chưa chịu thua:
- Được, dùng quạt xin chịu bác cao tay hơn, nhưng đi giày, thử xem có đọ được với tôi không nhé. Đi đường tôi chuyên môn tuột ra cắp nách, gặp người đi tới mới xỏ vào, người kia đi khuất lại tụt ra ngay...
Gã kia vội cướp lời:
- Con cái nhà tôi mà đi giày như bác thì tôi đập cho một trận. Đi như thế, một đời phải mấy đôi cho xuể? Tôi ấy à! Đi đường cặp giày vào nách. Gặp người đi tới mới xỏ giày vào nhưng đứng im không động đậy, người kia đi rồi, lập tức tụt ra đi đất.