Em choi đến đoạn giết chết con khỉ đột ở trong đường hầm rùi ko biết đi tiếp thế nào nữa.
Bác nào biết chỉ em với
Thank