K-Lite Codec Pack 3.9.5
The K-Lite Codec Pack has a couple of major advantages compared to other codec packs:
- It it always up-to-date with the latest versions of the codecs.
- It is very user-friendly and the installation is fully customizable, meaning that you can install only those components that you really want.
- It has been very well tested, so that the package doesn't contain any conflicting codecs.
- It is a very complete package, containing everything you need to play your movies.

There are three versions of the K-Lite Codec Pack: Basic, Standard and Full.
• K-Lite Codec Pack Basic contains only the most essential things. It contains everything you need to be able to play the most popular and widespread formats. It is small enough to fit on a single floppy. Also great for including on your movie CDs.
• K-Lite Codec Pack Standard contains everything you need to play all the commonly used formats. This package should be enough for the average user.
• K-Lite Codec Pack Full contains even more codecs. It also has encoding support for the various formats. This package is for power users and people who do their own encodings.

The K-Lite Codec Pack có nhiều lợi thế gấp đôi so với các codec pack khác :
- Luôn cập nhật với phiên bản mới nhất của các codec.
- Thân thiện và cài đặt với tùy chọn đầy đủ, có nghĩa là bạn có thể cài đặt chỉ những thành phần mà bạn thực sự muốn.
- Được kiểm tra rất kĩ, để gói không chứa bất kì codec xung đột nào.
- Là 1 gói hoàn chỉnh, bao gồm tất cả những gì bạn muốn để xem phim.


Có 3 phiên bản của K-Lite Codec Pack : Basic (căn bản), Standard (chuẩn) và Full (đầy đủ)
• K-Lite Codec Pack Basic chứa chỉ những thứ cần thiết nhất. Nó chứa mọi thứ bạn cần để có thể chơi hầu hết các định dạng phổ biến và rộng rãi nhất. Đủ nhỏ để cài trên 1 đĩa mềm. Còn rất tuyệt khi tích hợp trên đĩa phim cảu bạn.
• K-Lite Codec Pack Standard chứa mọi thứ bạn cần để chơi tất cả các định dạng thông thường. Gói này nên dành cho những người dùng phổ thông.
• K-Lite Codec Pack Full chứa thậm chí còn nhiều codec hơn. Nó có hỗ trợ encode cho nhiều định dạng khác nhau. Gói này cho người dùng cao cấp và cho những người muốn tự mình mã hóa lại media.
Features of K-Lite Codec Pack 3.9.0 FULL version :
• Player :
- Media Player Classic [version 6.4.9.1 rev. 49]
• FFDShow :
- FFDShow [revision 1937]
- extra plugins
- FFDShow VFW interface
• DirectShow video filters :
- XviD [version 1.2 build 2008-01-10]
- DivX [version 6.8.2.6]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- MPEG-1 / MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.1.0.1513]
- MPEG-1 / MPEG-2 (DScaler5) [version 0.0.8.0]
- MPEG-1 / MPEG-2 (Gabest) [version 1.0.0.3]
- MPEG-1 / MPEG-2 (MainConcept) [version 1.0.0.78]
- MPEG-1 / MPEG-2 (Ligos) [version 4.0.0.77]
• DirectShow audio decoding filters:
- AC3/DTS/LPCM/MP1/MP2 (AC3Filter) [version 1.46]
- Vorbis (CoreVorbis) [version 1.1.0.79]
- AAC (CoreAAC) [version 1.2.0.575]
• DirectShow audio parsers:
- MusePack (MONOGRAM) [version 0.9.1.2 | 0.3.1.2]
- WavPack (CoreWavPack) [version 1.1.1]
- FLAC (madFLAC) [version 1.8]
- Monkey's Audio (DCoder) [version 1.0]
- OptimFROG (RadLight) [version 1.0.0.1]
- DC-Bass Source [version 1.1.0.0]
- AC3/DTS Source (AC3File) [version 0.5b]
- AMR (MONOGRAM) [version 0.9.0.1]
• DirectShow source filters:
- AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.9]
- AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- Matroska splitter (Gabest) [version 1.0.3.0]
- Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- Ogg splitter (Gabest) [version 1.0.0.1]
- MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- CDDA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]
- CDXA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]
• DirectShow subtitle filter:
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.38]
• Other filters:
- Haali Video Renderer [version 1.8.122.18]
• VFW video codecs:
- XviD [version 1.2.0-dev build 2007-07-25]
- DivX Pro [version 6.8.2.6]
- x264 [revision 721bm]
- On2 VP6 [version 6.4.2.0]
- On2 VP7 [version 7.0.10.0]
- Intel Indeo 4 [version 4.51.16.2]
- Intel Indeo 5 [version 5.2562.15.54]
- Intel I.263 [version 2.55.1.16]
- huffyuv [version 2.1.1 CCE Patch 0.2.5]
- I420 (Helix) [version 1.2]
- YV12 (Helix) [version 1.2]
• ACM audio codecs:
- MP3 (LAME) [version 3.97]
- AC3ACM [version 1.4]
- Vorbis [version 0.0.3.6]
- DivX Audio [version 4.2.0.0]
• Tools:
- Codec Tweak Tool [version 2.2.4]
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
- MediaInfo 0.7.6.3
- VobSubStrip [version 0.11]
- GraphEdit [build 061102]
- Haali Muxer [version 1.8.122.18]
- AVI Fixed [version 2.0b1]
- FourCC Changer
- Bitrate Calculator

Changes from K-Lite Codec Pack 3.8.5 FULL to K-Lite Codec Pack 3.9.0 FULL :
- Updated Media Player Classic to version 6.4.9.1 rev. 49
- Updated ffdshow to revision 1937
- Updated Cyberlink MPEG-2 decoder to version 8.1.0.1513
- Updated madFLAC to version 1.8
- Updated Haali Media Splitter to version 1.8.122.18
- Updated DivX encoder to version 6.8.2.6
- Updated x264VFW to revision 808
- Updated MediaInfo Lite to version 0.7.6.3
- Changed default DivX decoder to ffdshow (on Win2000/XP)

Features of K-Lite Codec Pack 3.9.0 STANDARD version :
• Player :
- Media Player Classic [version 6.4.9.1 rev. 49]
• FFDShow :
- FFDShow [rev. 1937]
- FFDShow VFW interface
• DirectShow source filters :

- AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.9]
- AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
- FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.0.0.4]
- MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
• DirectShow video decoding filters:
- MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.1.0.1513]
• DirectShow subtitle filter :
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.38]
• Tools :
- Codec Tweak Tool [version 2.2.4]
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
- MediaInfo 0.7.6.3
- VobSubStrip [version 0.11]
Changes from K-Lite Codec Pack 3.8.5 STANDARD to K-Lite Codec Pack 3.9.0 :
- Updated Media Player Classic to version 6.4.9.1 rev. 49
- Updated ffdshow to revision 1937
- Updated Cyberlink MPEG-2 decoder to version 8.1.0.1513
- Updated Haali Media Splitter to version 1.8.122.18
- Removed Gabest Matroska splitter
- Updated MediaInfo Lite to version 0.7.6.3
- Changed default DivX decoder to ffdshow (on Win2000/XP)
Features of K-Lite Codec Pack 3.8.0 BASIC version :
• DirectShow video filters:
- XviD [version 1.2.0-dev build 2007-07-25]
• DirectShow audio filters:
- AC3 (AC3Filter) [version 1.46]
• DirectShow subtitle filter:
- DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.38]
• Tools:
- Codec Tweak Tool [version 2.2.4]
- GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
- VobSubStrip [version 0.11]
Important Note :
- The K-Lite Codec Pack works only on Windows 2000/XP/2003/Vista.
K-Lite Codec Pack 3.9.5 FullSize: 13.4Mb

Download V3.9.5 Full

Mirror:

Download

Download

K-Lite Mega Codec Pack 3.9.5 Full
Size: 17.4Mb

Download

Mirror:

Download

Download

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: