Một chiều nắng đẹp, nàng ra ven hồ dạo chơi. Trời trong xanh, nước trong xanh, chim trên cành, hót thanh thanh, nàng ta mới tức cảnh hát một câu: "Có chú chim non nho nhỏ".

Ai ngờ vừa lúc ấy có anh chàng đi chơi ở đâu về, buồn quá không nhịn được nên lén vào trong bụi cây để... xả. Nghe thấy câu hát của nàng, chàng liền quay ra sừng sộ:

- Thể này mà nhỏ à?

Nàng vừa ngượng vừa sợ, quát lại:

- Đồ khốn nạn!

Ai ngờ chàng nghễnh ngãng thế nào lại quay ra quát:

- Ai bảo bốn lạng, phải nửa cân là ít!