Bữa giờ em có gắn liên lạc với Ban quản trị để được trợ giúp .
Em đã mail lên diễn đàn cho các anh nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Vậy nếu các anh quan tâm thì xin cho em mail của các anh để em tiện giải thích vài vấn đề.
và trong diễn đàn này em đã mail cho một số anh trong ban quản trị .
Mail của em: truckhoa2006@yahoo.com.vn
Thanks.