Gửi người tôi yêu!

Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác .

Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ .

Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc .

Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương .

Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn .

Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi .

Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút .

Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình .