10 huy chương cho 10 người phụ nữ lái xe pro nhất
đầu tiên là giải thứ 10

Thứ 9 :ôi what a idiot

Thứ 8: :fire: làm cách jì mà hay wé

Thứ 7 : chạy pro we'

Thứ 6 : "người phụ nữ bon chen chính là em "

Thứ 5

Thứ 4

Giải :huy chương đồng vì sự nghiệp lái xe toàn dân

Giảỉ :huy chương bạc vì sự nghiệp lái xe an toàn

Và cuối cùng BGK quyết định trao huy chương vàng :vì sự nghiệp lái xe trọn đời , thành tựu cao quý nhất vinh dự nhất và stupid nhất (Đội nói bảo hiểm có 1 khồng 2 hahaha)


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: