Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
Hết vú này đến vú bên kia
Sữa nhiều ta phải phân chia
Hôm này vú nọ, hôm kia vú này
*
* *
Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra
*
* *
Bướm vườn động cái thì bay
Bướm nhà động cái lăn quay ra giường
Chim nhà động cái cũng bay
Chim vườn động cái, giương ngay lên chào
*
* *
Nửa đêm lên núi hái chè
Gặp thằng mất dạy nó đè em ra
Áo em nó xé rách ba
Vụ em nó bóp như còi ô tô
Em tưởng nó bóp nó xoa
Nào ngờ nó tống cặc cho nó vào
Cặc cha nó cứng như sào
Em càng cựa quậy, nó càng đâm sâu
*
* *
Chìu chìu bìm bịp kêu chìu.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
Ban ngày làm việc tả tơi.
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung thì bảo...chật giường.
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào?
Lãng mạn thì bảo...tào lao.
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ?
Khù khờ thì bảo...giai tơ.
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần???
Cả đời cứ mãi phân vân.
Tơ lòng con gái bít mần răng đây!