.::Windows Vista Extreme Edition SP1 with Office 2007 SP1::.

Logon Screen


Folder Background


Desktop


40 DreamScene Videos và 20 Themes Included


65 Gói công vụ hữu ích


Giao diện Setup File


32 Bit Edition
Ngôn ngữ : English
Yêu cầu phần cứng:

2 GHz CPU ( 800 MHz Minimum )
1 GB RAM ( 256 MB Minimum )
Graphics Card hỗ trợ Windows AERO ( để kích hoạt giao diện AERO trên vista )

Dung lượng: 3.9GB
Download: không tìm thấy host khác, các bạn dùng tạm vậy. Nhớ download vào buổi trưa để có khả năng được hưởng "giờ vàng" download không giới hạn là cao nhất.
http://rapidshare.com/files/11729032...SP1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/11729355...SP1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/11729695...SP1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/11730025...SP1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/11730377...SP1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/11730746...SP1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/11731073...SP1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/11731373...SP1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/11732800...SP1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/11733100...SP1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/11733437...SP1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/11733747...SP1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/11734073...SP1.part13.rar
http://rapidshare.com/files/11734372...SP1.part14.rar
http://rapidshare.com/files/11734678...SP1.part15.rar
http://rapidshare.com/files/11734993...SP1.part16.rar
http://rapidshare.com/files/11735315...SP1.part17.rar
http://rapidshare.com/files/11735634...SP1.part18.rar
http://rapidshare.com/files/11735916...SP1.part19.rar
http://rapidshare.com/files/11736201...SP1.part20.rar
http://rapidshare.com/files/11736496...SP1.part21.rar
http://rapidshare.com/files/11743336...SP1.part22.rar
http://rapidshare.com/files/11743526...SP1.part23.rar
http://rapidshare.com/files/11743707...SP1.part24.rar
http://rapidshare.com/files/11743890...SP1.part25.rar
http://rapidshare.com/files/11744074...SP1.part26.rar
http://rapidshare.com/files/11744274...SP1.part27.rar
http://rapidshare.com/files/11744485...SP1.part28.rar
http://rapidshare.com/files/11744742...SP1.part29.rar
http://rapidshare.com/files/11744978...SP1.part30.rar
http://rapidshare.com/files/11745280...SP1.part31.rar
http://rapidshare.com/files/11745542...SP1.part32.rar
http://rapidshare.com/files/11745862...SP1.part33.rar
http://rapidshare.com/files/11746166...SP1.part34.rar
http://rapidshare.com/files/11746447...SP1.part35.rar
http://rapidshare.com/files/11746768...SP1.part36.rar
http://rapidshare.com/files/11747103...SP1.part37.rar
http://rapidshare.com/files/11747413...SP1.part38.rar
http://rapidshare.com/files/11747696...SP1.part39.rar
http://rapidshare.com/files/11748236...SP1.part40.rar
http://rapidshare.com/files/11748533...SP1.part41.rar
http://rapidshare.com/files/11748824...SP1.part42.rar


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: