Các bạn có thể tạo thêm một phòng chát cho diễn đàn. Qua đó các thành viên có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, và kết bạn; cũng như các ý tưởng nhằm tạo cho diễn đàn ngày càng phát triển. Mình nghĩ điều đó cũng có lý lắm chứ?