Windows Xp Pro Sp3 RTM 5512 VistaVG Ultimate + SATA-Raid - Được tích hợp với bản Sp3 chính thức của MicroSoft , giao diện Vista tuyệt đẹp không cần key hoặc active , update !

Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.
Click this bar to view the full image.

Được tích hợp sẵn các phần mềm sau :
 • DriverPack Chipset
 • DriverPack MassStorage
 • DriverPack LAN
 • DriverPack WLAN
 • Vista RTM Boot screen
 • VistaVG Ultimate Black Theme ( default )
 • Vista Aero Cursors Black ( default )
 • Vista Sounds ( default )
 • Vista Sidebar
 • Vista RTM Fonts
 • Vista Backgrounds
 • Vista SceenSavers
 • Vista User Accounts pictures
 • Custom Welcome/Shut Down screen ( NEW )
 • ToolBar Styler
 • Clear Type Tuning
 • LClock
 • Image Resizer
 • DAMN NFO Viewer
 • CCleaner 2.06.567
 • Unlocker 1.8.5
 • Microsoft Power Toys (Power calculator, SyncToy, TweakUI)
 • Right Click Image Converter 2.2.0 ( pre-activated )
 • IconPackager 3.2 ( pre-activated )
 • WinRAR 3.71 Registered with Vista themes
 • Firefox 2.0.0.14
 • Internet Explorer 7
 • WMP 11.0.5721.5145
 • Calculator Plus
 • Java Runtime Environment 6 Update 5
 • NET Framework 1.1 + 2.0 + 3.0 + 3.5
 • DirectX 9.0c End-User Runtime March 2008
 • KB905474 - Windows Genuine Advantage Notificationss ( WGA )


Và nó cũng đã được lược bỏ:
 • Games
 • Internet Games
 • Pinball
 • Screensavers
 • IBM Thinkpad
 • Printers
 • Scanners
 • Images and Backgrounds
 • Movie Maker
 • Music Samples
 • Old CD Player and Sound Recorder
 • Windows Sounds
 • MSN Explorer
 • Netmeeting
 • Windows Messenger
 • Windows Tour
 • Increased TCPIP To 100 (default 10)
 • Uxtheme ***** - Enable
 • Trang chủ: Google.com
 • Show Drive Letter in front of all drives - Enabled
 • Internet Explorer-Set Internet Explorer to accept 10 connects at a time
  NET Framework sẽ được cài trong quá trình cài win.


Size Unrar (7 Part) : 695 MB

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Download Part 4
Download Part 5
Download Part 6
Download Part 7

Chú Ý :
>>>Trước khi cài đĩa Windows này từ BootCd các bạn nên ngắt kết nối dây mạng với máy tính
>>>Sau khi cài đặt đã hoàn thành các bạn tiến hành đăng ký Win thành bản quyền
bằng cách chạy File "RegTweaks" trong thư mục " REGISTRATION" có trong đĩa !

Chú ý : Đây là links tôi sưu tầm được . Nếu links die tôi ko reup được đâu.Mong anh em thông cảm


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: