.:: Rambo.720p.BluRay.x264-REFiNED ::.
Sau nhiều năm mai danh ẩn tinh, ngày nọ, nhận lời của một tổ chức nhân đạo, John Rambo lên đường đi Thái Lan nhằm bảo vệ cho 1 nhóm tình nguyện nhưng chẳng may trên đường đi cứu trợ, họ bị giam cầm bởi 1 nhóm quân phiến loạn. Và giờ đây, Rambo có thêm 1 nhiệm vụ thứ hai ngoài dự kiến là giải cứu những người còn sống sót...

download:

http://netload.in/datei0a5f0808384a3...part35.rar.htm
http://netload.in/dateibc16a63f759a8...part38.rar.htm
http://netload.in/datei9ac5b20185f94...part22.rar.htm
http://netload.in/datei2362656bfe9e7...part30.rar.htm
http://netload.in/dateidf5bafba9b121...part02.rar.htm
http://netload.in/datei4deecd06240e9...part12.rar.htm
http://netload.in/datei9d17170b27330...part26.rar.htm
http://netload.in/dateiba4b51fc8c1f9...part21.rar.htm
http://netload.in/dateid01687bc16bbe...part01.rar.htm
http://netload.in/datei7532c02fdb751...part11.rar.htm
http://netload.in/datei217fd42273fc0...part28.rar.htm
http://netload.in/datei4abca639fc462...part42.rar.htm
http://netload.in/datei90b05db56b245...part39.rar.htm
http://netload.in/dateif9ab4ce41c68b...part36.rar.htm
http://netload.in/dateief50e98abbfc6...part23.rar.htm
http://netload.in/datei78a8190ecc489...part31.rar.htm
http://netload.in/datei7007d7a299caf...part03.rar.htm
http://netload.in/datei4bb4a2b4852b2...part45.rar.htm
http://netload.in/dateibb79081709085...part41.rar.htm
http://netload.in/dateif844aee413b5f...part27.rar.htm
http://netload.in/datei5ec7e8c1b05e4...part13.rar.htm
http://netload.in/datei911ec81e74b30...part17.rar.htm
http://netload.in/datei194d0223b4423...part07.rar.htm
http://netload.in/datei1c79e921cda63...part34.rar.htm
http://netload.in/dateice6de8820d56b...part16.rar.htm
http://netload.in/dateie9382d7739862...part44.rar.htm
http://netload.in/datei76ea33832679d...part06.rar.htm
http://netload.in/datei9457c1409596a...part33.rar.htm
http://netload.in/datei7f03f6d67ded4...part15.rar.htm
http://netload.in/dateiade533fccf317...part25.rar.htm
http://netload.in/datei9594f4a8c3e68...part05.rar.htm
http://netload.in/datei1ed169457ca47...part40.rar.htm
http://netload.in/dateiddaef32c6d32b...part43.rar.htm
http://netload.in/dateide8bc17ffd278...part29.rar.htm
http://netload.in/datei88fc39ac4bbd4...part37.rar.htm
http://netload.in/datei13ce2bb3de72c...part32.rar.htm
http://netload.in/dateia005ebd4a8b95...part24.rar.htm
http://netload.in/dateiab236c36f799a...part14.rar.htm
http://netload.in/datei6982b5eb83746...part04.rar.htm
http://netload.in/dateif15b27b3c89da...part20.rar.htm
http://netload.in/dateiedfa7f988cd12...part10.rar.htm
http://netload.in/dateiaae7db7721f0b...part19.rar.htm
http://netload.in/datei54892f12cea85...part09.rar.htm
http://netload.in/dateiffd43e054d6a0...part18.rar.htm
http://netload.in/dateib3b81bb2accde...part08.rar.htm
http://netload.in/datei318c18b7f2403...part46.rar.htm
Lưu ý: để download được ở netload, bạn không được tắt quảng cáo.
or

http://www.megaupload.com/?d=GB90M0Q8
http://www.megaupload.com/?d=C2ZZ0E2M
http://www.megaupload.com/?d=LW7XVKCP
http://www.megaupload.com/?d=N5EBLWYJ
http://www.megaupload.com/?d=0DP52S9B
http://www.megaupload.com/?d=ZH4C0L9I
http://www.megaupload.com/?d=76XXGUXQ
http://www.megaupload.com/?d=DWRCL5DC
http://www.megaupload.com/?d=1BULHAO6
http://www.megaupload.com/?d=YUGRVQGJ
http://www.megaupload.com/?d=AE92FXSO
http://www.megaupload.com/?d=0KNVA4PS
http://www.megaupload.com/?d=57HZKTOA
http://www.megaupload.com/?d=4ZGKZZIY
http://www.megaupload.com/?d=DI96MBQA
http://www.megaupload.com/?d=PWJF4KMZ
http://www.megaupload.com/?d=YLZI30KX
http://www.megaupload.com/?d=928BWYJN
http://www.megaupload.com/?d=06B3944N
http://www.megaupload.com/?d=DZGB9H3Z
http://www.megaupload.com/?d=OEULJ3X4
http://www.megaupload.com/?d=CDDILJ9M
http://www.megaupload.com/?d=E34C2QHO
http://www.megaupload.com/?d=SE0XFXNW
http://www.megaupload.com/?d=NXCUGS5O
http://www.megaupload.com/?d=OCY6AW3Y
http://www.megaupload.com/?d=3ELE5DFG
http://www.megaupload.com/?d=0ZQPYRQ2
http://www.megaupload.com/?d=Q21YBJXT
http://www.megaupload.com/?d=K6YF8B10
http://www.megaupload.com/?d=D7PKSBDP
http://www.megaupload.com/?d=B0DMLXFP
http://www.megaupload.com/?d=RID8Z9IX
http://www.megaupload.com/?d=UY8JA6EQ
http://www.megaupload.com/?d=AJF7BXR7
http://www.megaupload.com/?d=HXMFE357
http://www.megaupload.com/?d=978UFN2M
http://www.megaupload.com/?d=BU8V9CSS
http://www.megaupload.com/?d=ICJK84YG
http://www.megaupload.com/?d=9PAG7SGX
http://www.megaupload.com/?d=1Y51E3HR
http://www.megaupload.com/?d=S7TIY7HD
http://www.megaupload.com/?d=760GKM7T
http://www.megaupload.com/?d=N0GV59LG
http://www.megaupload.com/?d=8D3FR4YP
http://www.megaupload.com/?d=JWBQMYWB

pass:areg