/-\nonymous qua 1 thời gian hoat động . Nhận thấy bác có nhiều đóng góp cho các box lành mạnh

Nay set mod cho bác thử 1 tuần ở box Phần mềm

Mong bác sẽ giúp box này phát triển hơn nữa

P/s : Nếu muốn làm thêm box nào nữa thì nhắn . Tôi sẽ set thêm