Cho tui hỏi nhe admin, sao tui down phim về rối nhưng khi ghép nối lại thì xem chỉ được 1 đoạn ngắn thì ngưng vậy. Xin cho ý kiến. Tui bị nhiều phim lắm. Chờ tin tốt lành. ths...........