Dùng chương trình CD Image GUI Beta 3 là làm được chuyện đó ngay.
Link : http://zensoft.vn/Attachs/Articles/2453/cdimagegui.zip
Nhỏ gọn,hoàn toàn miễn phí !
Bạn nào chưa biết cách sử dụng chương trình thì post thắc mắc tôi sẽ gởi bài.(vì hướng dẫn đầy đủ tương đối dài).

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: