EasyCapture là tiện ích dùng để chụp ảnh màn hình. EasyCapture khá mạnh mẽ, tùy biến và dễ sử dụng. Nó cho phép bạn chụp bất cứ thứ gì có trên mành hình, như các cửa sổ, đối tượng, chụp toàn màn hình hay 1 vùng chữ nhật được chọn, 1 vùng có kích thước cố định hay cả các cửa sổ, trang web đang cuộn. Hơn thế nữa, EasyCapture còn cho phép bạn chỉnh sửa những bức ảnh chụp được và chèn thêm các hoạt cảnh.
Chương trình rất có ích khi bạn muốn chụp ảnh để tạo phần Trợ giúp, các bài hướng dẫn, tạo các bài trình diễn, marketing, trang web, …

EasyCapture is a powerful, flexible and easy-to-use free screen capture software.
It allows you to capture anything on the screen including windows, objects, full screen, rectangle-selected regions, fix size regions, and scrolling windows/web pages.
It also allow you to edit captured image and add annotate. It’s perfect for capturing images that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more.
Use EasyCapture to quickly share a picture-perfect representation of anything on your screen.Homepage
Download EasyCapture v1.0.0 (2.56 MB)