Hiện nay Box lành mạnh đang thiếu mod, nay mình xin mạn phép ghi danh. Thời gian vừa qua mình đã cố hết sức phục vụ vnmon bên chuyên mục box lành mạnh (và vẫn sẽ tiếp tục như thế). Mong được các bạn ủng hộ set cho mình lên làm mod bên box lành mạnh.
Tin mừng cho các bạn nè, bắt đầu từ tháng 6, toàn bộ phần mềm mà /-\nonymous post sẽ đều có link trực tiếp hết, mục tìm phần mềm theo yêu cầu vẫn được duy trì.
Mong các bạn ủng hộ và cất nhắc mình lên mod!!!