Phan Đinh Tùng - Tùng Ballad
Released Date: 29/04/2008
Gerne: Ballad/Pop

Tracklist:
01 Anh phải làm sao? (Minh Khang)
02 Người ra đi là anh (Minh Khang)
03 Mưa nước mắt (Nguyễn Văn Chung)
04 Tình sẽ về đâu (Vĩnh Tâm)
05 Trái tim vỡ (Minh Khang)
06 Tôi đã biết (Phan Đinh Tùng)
07 Đồng sàn dị mộng (Nguyễn Hồng Thụân)
08 Nước mắt muộn màng (Trương Lê Sơn)
09 Duyên số cầm ca (Minh Khang)
10 Trái tim mong manh (Vũ Quốc Bình)
11 Tình vay (Minh Khang)

Code:
http://www.mediafire.com/?uy5tndyaiyj