em đề nghị VNM mở ra 1 mục riêng cho các mem thực hiện việc giãi tỏa nỗi buồn thông qua 1 mục mới! Góc Tâm Sự! em mới vào nên k thấy mục đó nên em đưa ra yêu cầu này! nếu có gì sai xót xin bỏ qua nhe! lập ra rôm này thật sự k có gì! chỉ để các mem chia sẻ nỗi buồn vui tâm sự của nhau! để mọi người cùng hiểu nhau hơn! wan tâm đến nhau hơn thôi! chút góp ý nhỏ!:beat_plaster: