.:: Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon 2008 DVDRip ::.Phim Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon chủ yếu kể về cuộc đời Triệu Tử Long (Triệu Vân) sau khi Lưu Bị ,Trương Phi, Quan Công qua đời. Bối cảnh của phim là cuộc chiến cuối cùng giữa Thục và Ngụy.

Triệu Tử Long chỉ đạo con của Trương Phi và Quan Công chinh phạt chiến trường. Ngoài ra, phim còn thông qua hồi ức 60 năm trước của Triệu Tử Long để tái hiện lại những trận đánh hoành tráng và nổi tiếng của thời tam quốc.


download:

http://rapidshare.com/files/110561929/3k.avi.001
http://rapidshare.com/files/110561943/3k.avi.002
http://rapidshare.com/files/110561892/3k.avi.003
http://rapidshare.com/files/110558915/3k.avi.004
http://rapidshare.com/files/110559660/3k.avi.005
http://rapidshare.com/files/110558922/3k.avi.006
http://rapidshare.com/files/110558970/3k.avi.007
http://rapidshare.com/files/110559565/3k.avi.008