Bạn poss lại cho mình game tên
Pretty Soldier Wars A.D. 2048 này đi. Mình đang cần nó. Nhưng mà line cũ down không được. Cám ơn trước nha