Với số lượng bài viết của tớ hiện nay trên box "Chia sẻ phần mềm" có thể nói là quá tải và loãng box. Mà số lượng soft mới hằng ngày thì nhiều lắm, có khi ngồi phờ người luôn. Gói gọn trong một trang thiết nghĩ là điều không thể. Mà hạn chế post bài thì... thiệt thòi quá, thấy cái nào cũng hay, không chia sẻ thì còn gì gọi là chia sẻ phần mềm!
Hôm nay xin phép Admin cho mở rộng box ra các box chuyên đề nhỏ hơn, để tiện quản lý cũng như không làm loãng box.

Danh sách sự kiến là:
Security
Mobile
Graphic+Wallpaper
Multimedia
Office
Ultilities

Hơn nữa, với số lượng phần mềm mới rất nhiều, thì việc download về rồi tự tay upload lên host direct link rất cực khổ, sẽ cố gắng nhưng không phải là tất cả!!!