Vst.X-Free.AO_2.1.2.1.2 làm việc tốt với Vista SP 1 x86, kể cả nếu bạn cài đặt trước hay sau khi update.

Hướng dẫn sử dụng: Chạy ở quyền Admin

1. Mở chương trình
2. Chọn nút "install key"-vad chờ hộp thoại thông baó OK
3. click install (nút install bên phải, chọn OEM... area)
4. click activate và chờ thông báo OK
5. click reboot
6. Done

Để gỡ cài đặt, bạn chỉ cần chạy lại chương trình và chọn deactivate...

Working vista sp1 ACTIVATOR | 1.5 MB

Download :http://rapidshare.com/files/10867921...-activator.rar

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: