Gần đây ducanhpro đã có biểu hiện tốt ở box phim Âu và hình Âu . Tuy số bài thật sự ko đủ để gia nhập BQT . Nhưng xét thấy tât cả phim . hình đều là do chính bác ấy tự up nên vẫn ưu tiên set bác ấy lên Mod

Hy vong Mod ducanhpro sẽ tiếp tục thể hiện và giúp VNM ngày 1 phát triển hơn nữa