Dwk là chương ngăn chặn các wedsite sex và phản động rất hay hiệu quả và đặc biệt rất "thẵng tay".Có bao giờ bạn đang truy cập một trang wedchẳng liên quan gì đến sex hay phản động gì cả mà bị chặn lại thì thấy thế nào nhỉ? bực mình rồi còn phải hỏi.Bi giờ tôi xin bày cách cho bà con trừ khử DWK
Cách 1:
Kiếm về soft kill process máy tính như: Task Killer,Process Kill...sau đó tắt thằng ntsystem.exe đi.
Cách 2:
-B1: Star/run.Gõ notepad.Sau đó nhấn Ok
-B2:gõ dòng lệnh sau

tskill ntsystem
pause


-B3: Lưu file dưới dạng file.bat .
Cách 3:
-- Bước 1 : vào Notepad mở file DWK.dat ở trong (C:\Program Files\DWK_ thường là ở đây) sao đó xóa hết nội dung trong đó đi.

-- Bước 2: Khởi động lại DWKadmin thấy nó báo lỗi phải không đó là thành công rồi đấy. Thế là vào được bảng điều khiển của ADMIN DWK rồi đó.
Cách 4:
Bạn vào Start => Run, gõ lệnh :

taskkill /f /im ntsystem.exe


Note: Cách này chỉ disable DWK chứ không uninstall. DWK sẽ chạy lại bình thường khi restart máy.
Cách 5:
Có một cách đơn giản đó là thịt thằng DWK luôn.
dùng killdwk.exe
Chỉ cần click vào là nó thịt luôn...
đơn giản
#include girl
int life
{
if you love
return o;
// về với cát bụi trắng tay
Cách 6:
Vào run gõ lệnh tskill ntsystem rồi Enter

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: