Casts:

* Chen Yi Rong as Lin Bo Ying 林柏英
* Van Fan as Yan Zhi Xian 顔志賢
* Fang Si Yu (房思瑜) as Lai Jing Wen 賴靖雯
* You Shi Jing (游詩璟) as Lin Bo Feng 林柏鳳
* Josephine Hsu as Jiang Yu Fen 蔣裕芬
* Peter Peng (彭博劭) as Lin Bo Long 林柏龍
* Patrick Li (李沛旭) as Zhao Zheng Yan 趙正炎
* Fan Hong Xuan (范鴻軒) as Lin You Liang 林佑良
* Liu Xiu Wen (劉秀雯) as Liu Jin Zhi 劉金枝
* Lin Zai Pei (林在培) as Zhao Zhen Wei 趙振威
* Zhang Qiong Zi (張瓊姿) as Lai Bi Xia 賴碧霞
* Chen Ruo Ping (陳若萍) as Yang Yu Hua 楊玉華
* David Huang (黃建群) as Gu Song Ping 顔松平
* Carolyn Chen as Lin Bo Ling 林柏玲

Code:
Tập 01
http://www.megaupload.com/?d=CPT4334Y
http://www.megaupload.com/?d=5POV9OKJ
http://www.megaupload.com/?d=3UE4E91P
http://www.megaupload.com/?d=AQUHK3XL

Tập 02
http://www.megaupload.com/?d=173JV2TA
http://www.megaupload.com/?d=FAMIX8WE
http://www.megaupload.com/?d=LNYRPTR8
http://www.megaupload.com/?d=0AW9IE53

Tập 03
http://www.megaupload.com/?d=0U7Q6QNX
http://www.megaupload.com/?d=GX0OBI45
http://www.megaupload.com/?d=KZN308VO
http://www.megaupload.com/?d=JKWMPL87

Tập 04
http://www.megaupload.com/?d=MIJ2WB10
http://www.megaupload.com/?d=N89XFFPI
http://www.megaupload.com/?d=GLGWUI1E
http://www.megaupload.com/?d=DGGP22K4

Tập 05
http://www.megaupload.com/?d=CJHM2MG1
http://www.megaupload.com/?d=6WF1A0Z6
http://www.megaupload.com/?d=CH4HIU8U
http://www.megaupload.com/?d=G0M8JQGE

Tập 06
http://www.megaupload.com/?d=9O2S091K
http://www.megaupload.com/?d=R7MTC3B0
http://www.megaupload.com/?d=N0G8UL1S
http://www.megaupload.com/?d=W4OXJYU9

Tập 07
http://www.megaupload.com/?d=EA9ZW7IE
http://www.megaupload.com/?d=E2DCJYXZ
http://www.megaupload.com/?d=PCOAGR66
http://www.megaupload.com/?d=YQNWWB4I

Tập 08
http://www.megaupload.com/?d=HN80DUEV
http://www.megaupload.com/?d=HFRN3Y6M
http://www.megaupload.com/?d=MWE9OVAP
http://www.megaupload.com/?d=RJ4PP6NN

Tập 09
http://www.megaupload.com/?d=JYBTKIJ6
http://www.megaupload.com/?d=FNSXEZBP
http://www.megaupload.com/?d=WZL7I8CB
http://www.megaupload.com/?d=6EML28TP

Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=7T7KB0HC
http://www.megaupload.com/?d=TXXPEV1N
http://www.megaupload.com/?d=515HECSU
http://www.megaupload.com/?d=LASYSV00

Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=14KCHSSD
http://www.megaupload.com/?d=KZMQA1ZV
http://www.megaupload.com/?d=OV375F8L
http://www.megaupload.com/?d=KC76Y55H

Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=1X7BMXQ1
http://www.megaupload.com/?d=TDBK0R7O
http://www.megaupload.com/?d=9C35OD15
http://www.megaupload.com/?d=1VNXD1L3

Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=UQQQSBBW
http://www.megaupload.com/?d=CWXE6GCR
http://www.megaupload.com/?d=B7R3GZIJ
http://www.megaupload.com/?d=03R67JZX

Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=3IO3KT05
http://www.megaupload.com/?d=DEY3UROB
http://www.megaupload.com/?d=TR6NLDQL
http://www.megaupload.com/?d=RNYXVEVP

Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=2E762CI0
http://www.megaupload.com/?d=9ZRBT48X
http://www.megaupload.com/?d=6LSLNZCH
http://www.megaupload.com/?d=4W73SA22

Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=PGEZ0EAT
http://www.megaupload.com/?d=BBBHY3ST
http://www.megaupload.com/?d=9MPQT7NV
http://www.megaupload.com/?d=Q9C6I075

Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=N193WFB8
http://www.megaupload.com/?d=E2K3O7OP
http://www.megaupload.com/?d=1A2C2O9A
http://www.megaupload.com/?d=ELK7OFUG

Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=CNY6DEPZ
http://www.megaupload.com/?d=7Y8IFWPV
http://www.megaupload.com/?d=KZY1QA90
http://www.megaupload.com/?d=T8G1KT0S

Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=7YJCOZJD
http://www.megaupload.com/?d=PBNXUMOI
http://www.megaupload.com/?d=ZZGM66VQ
http://www.megaupload.com/?d=62WMF77X

Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=O6VDK2SV
http://www.megaupload.com/?d=J1MRB9WY
http://www.megaupload.com/?d=B72VZCL4
http://www.megaupload.com/?d=82EX6EWI

Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=IN32DEH0
http://www.megaupload.com/?d=5UYFA6HI
http://www.megaupload.com/?d=WZQKL3NR
http://www.megaupload.com/?d=77G933CM

Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=TG58QSFB
http://www.megaupload.com/?d=1ETTWQZH
http://www.megaupload.com/?d=4Y2RY5LZ
http://www.megaupload.com/?d=3OYBB3Y6

Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=HBACBCB1
http://www.megaupload.com/?d=YY5QFG3X
http://www.megaupload.com/?d=99PQE3T5
http://www.megaupload.com/?d=7VI33550

Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=13Y4CNXQ
http://www.megaupload.com/?d=G2FS7559
http://www.megaupload.com/?d=J05GSE66
http://www.megaupload.com/?d=THQ5Z3QW

Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=GQOJD7G3
http://www.megaupload.com/?d=V3LEOKER
http://www.megaupload.com/?d=36Z5CR1B
http://www.megaupload.com/?d=3A9CBYBH

Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=HSCTNLWX
http://www.megaupload.com/?d=M59ZJEIA
http://www.megaupload.com/?d=OHH8MMFG
http://www.megaupload.com/?d=DI20ENQS

Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=Y6VTC7D1
http://www.megaupload.com/?d=5N1EUN4O
http://www.megaupload.com/?d=3JKLD8KV
http://www.megaupload.com/?d=VQ7TB1NN

Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=H84W7U2I
http://www.megaupload.com/?d=KJ2DA3ZV
http://www.megaupload.com/?d=KALEECDQ
http://www.megaupload.com/?d=N5N4O7MK

Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=WNESOY4Z
http://www.megaupload.com/?d=CCNXDRSF
http://www.megaupload.com/?d=VAZN0D9H
http://www.megaupload.com/?d=F6AP3K1T

Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=LJ4B4WHL
http://www.megaupload.com/?d=CL5QG2UC
http://www.megaupload.com/?d=V30J903U
http://www.megaupload.com/?d=M192CQFV

Tập 31
http://www.megaupload.com/?d=4BR92TA8
http://www.megaupload.com/?d=EQFI7HY1
http://www.megaupload.com/?d=D6DJVLWL
http://www.megaupload.com/?d=8VMZR6DO

Tập 32
http://www.megaupload.com/?d=5ME56SW4
http://www.megaupload.com/?d=5SSX1KVT
http://www.megaupload.com/?d=8I8R5D6C
http://www.megaupload.com/?d=HNTEHZFF

Tập 33
http://www.megaupload.com/?d=BETIINGS
http://www.megaupload.com/?d=744MN27I
http://www.megaupload.com/?d=EA4KI6R6
http://www.megaupload.com/?d=5FRB3HUA

Tập 34
http://www.megaupload.com/?d=I2XSFFGP
http://www.megaupload.com/?d=O96TLZWC
http://www.megaupload.com/?d=M9HLH4VG
http://www.megaupload.com/?d=1QBNQRRO

Tập 35
http://www.megaupload.com/?d=04N78FZU
http://www.megaupload.com/?d=364HGODW
http://www.megaupload.com/?d=C7T0OVWS
http://www.megaupload.com/?d=5KVQ4XWA

Tập 36
http://www.megaupload.com/?d=R5MIR7P6
http://www.megaupload.com/?d=95IEDSKU
http://www.megaupload.com/?d=CW8IYCWK
http://www.megaupload.com/?d=LG9FOT3S

Tập 37
http://www.megaupload.com/?d=NBCXT4D5
http://www.megaupload.com/?d=UNM5XXMI
http://www.megaupload.com/?d=OEA3LQJC
http://www.megaupload.com/?d=Z8L6G6QV

Tập 38
http://www.megaupload.com/?d=Y14RAZ4M
http://www.megaupload.com/?d=619VB6WZ
http://www.megaupload.com/?d=E1W6AB0A
http://www.megaupload.com/?d=2QMO7PYE

Tập 39
http://www.megaupload.com/?d=35NIJ28B
http://www.megaupload.com/?d=636HKVTU
http://www.megaupload.com/?d=JJ32PGTH
http://www.megaupload.com/?d=TCO199LD

Tập 40
http://www.megaupload.com/?d=7DCJW20L
http://www.megaupload.com/?d=TB9SGV0W
http://www.megaupload.com/?d=E80GG3Q5
http://www.megaupload.com/?d=0IYOCT0N


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: