1. Một người đi chợ mua mèo. Tới cổng chợ, anh ta gặp một cái bàn tròn ai đó đặt chắn lối đi. Tránh cái bàn này vẫn vào được nhưng anh ta dứt khoát ra về. Hỏi, tại sao?

2. Hãy điền số tiếp theo: 105 - 321 - 402 - 501 -

3. Xe gì tỏa khói, kêu tọc.. tọc... nhưng không có bánh xe?

4. “You do they, dice they you die” là gì?

5 . Tổ kiến gió sống trong chế độ gì?


6. Trong “Từ điển Việt - Anh” có bao nhiêu từ?

8. Con gì mà: Nửa nạc, nửa mỡ, ngu hết cỡ?


9. Con gì có lòng nhưng không có gan, có đầu nhưng không có cổ?

10. Chữ gì mà: Để nguyên là vợ ngóng chồng. Thêm huyền thành việc nhà nông khi mùa?

11. Ma gì thích ở cùng chỗ với cái chổi?


12. Hãng nào có lời quảng cáo mà nói lái thì ai cũng hãi hùng: “Tống cho cuộc sốt!”?

13. Hai cụ già đi qua cây cầu nhỏ. Thấy cụ yếu khó khăn, cụ khỏe bảo: “Vin tui”. Hỏi cụ khỏe bao nhiêu tuổi?

14. Ma gì trẻ con thích nhất?