châm ngôn thời @ • Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia ôm...

• Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc ... nấu chung một nồi.

• Thà hôn em một 1ần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.

• Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nhai đi nhai lại là quân tử khôn ...

• Xăng... có thể cạn, lốp... có thể mòn, nhưng số khung số máy thì không bao giờ thay đổi.

• Thà ngu vì thiếu I Ốt còn hơn là dư I Ốt mà vẫn ngu.

• Chị ơi, khôn 3 năm dại 1 giờ. Thà em dại bây giờ còn hơn chờ 3 năm.