các anh cho em đang down fim từ host media tự nhiện em bị dis mạng. khi em kết nối mạng lại được thì bắt đầu down tiếp fim thì ko được, nó vẫn hiện số tốc độ download, receive mb, nhưng nhận hơn 100% vẫn cứ thế mà down, tắt đi download thì lại bị nữa. em down 1 lúc 1 bộ fim, down sắp xong thì bị tình trạng trên.hixhix. các anh cho em hỏi cách để down tiếp được ,khỏi phải download từ đầu.