Trong game desblood4, em chơi đến đoạn giết con KHỈ trong đường hầm rồi ko biết đi thế nào nữa.Bác nào biết chỉ em với.
Mà game BIKO3 yêu cầu cấu hình cao ko vậy?Em đã chơi thử nhưng chỉ bắt được các em rùi ko biết làm sao nữa.Bác nào chỉ em với