VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

Not Me, Not I - Delta Goodrem

You mixed me up for someone
Who''d fall apart without you
Yeah you broke my heart for the first time
But I''ll get over that too
It''s hard to find the reasons
Who can see the rhyme?
I guess that we where seasons out of time
I guess you didn''t know me

If you think love is blind
That I wouldn''t see the flaws between the lines
Surprised that I caught you out
On every single time that you lied
Did you think that every time I see you I would cry
No not me, not I, not I, no not me, not I

The story goes on without you
And there''s got to be another ending
But yeah you broke my heart it won''t be the last time
But I''ll get over them too
As a new door opens we close the ones behind
And if you search your soul I know you''ll find
You never really knew me

If you think love is blind
That I wouldn''t see the flaws between the lines
Surprised that I caught you out
On every single time that you lied
Did you think that every time I see you I would cry
No not me, not I, not I, not I, not I

All you said to me
All you promised me
All the mystery never did believe
No I never cry no I never not me not I

If you think love is blind
That I wouldn''t see the floors between the lines
Surprised that I caught you out
On every single time that you lied
Did you think that every time I see you I would cry No not I, I won''t cry
No not me, not I, not IKhông phải là em
---------------------

Anh nghĩ rằng nếu ko có anh em sẽ gục ngã?
Anh đã làm tan nát trái tim em khi em mới biết yêu lần đầu nhưng em sẽ vượt qua tất cả.
Thật khó để có thể nói lý do là gì. Mà nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả.
Có chăng thì là vì em với anh không phải là để dành cho nhau.
Em biết anh ko hề hiểu em.

Nếu anh nghĩ tình yêu là mù quáng, rằng em không thể thấy những giông tố đang chờ đợi.
Ngạc nhiên sao, em quá hiểu anh, em biết thừa - mỗi lần anh nói dối.
Phải chăng anh nghĩ rằng mỗi khi nhìn thấy anh em sẽ khóc?
Anh đã lầm đấy.
Không, em không hề khóc, không hề.

Cuộc đời em vẫn sẽ tiếp diễn dù không có anh và nó sẽ có một kết cục khác.
Anh đã làm đau đớn trái tim em và có thể đó chưa phải là lần cuối cùng nhưng em cũng sẽ vượt qua tất cả.
Vì khi tương lai đang tới thì hãy khép chặt quá khứ lại
Và nếu anh tìm nơi sâu thẳm tâm hồn mình, anh sẽ thấy rằng :
Anh chưa bao giờ hiểu em.

Tất cả những lời anh nói, tất cả những gì anh hứa , tất cả những điều anh che dấu
Chỉ là phù phiếm mà thôi.
Không, em chưa bao giờ khóc vì anh, chưa bao giờ, không bao giờ cả