Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
chơi không đẻ bán rẻ tinh trùng

Cờ bạc rựu chè muôn đời thịnh
học hành thi cử vạn đời suy
Em ơi lo học làm chi
Tú Xương còn rớt huống chi là minh


Chuồn chuồn bay thấp thì cao
bay cao thì thấp
bài vừa thì thôi


Gió ru bụi chuối sau hè
Em mà có chữa biết làm sao đây