Vietnamese Calendar V2.0 một chương trình cho phép xem ngày, tháng năm Âm Lịch trên màn hình Desktop. Chương trình hiển thị: Giờ, Ngày, Tháng, Năm Âm lịch của một ngày hiện tại. Nếu ngày tháng năm hiện tại ứng với một ngày đặt biệt nào đó (Ngay Âm Lịch hoặc ngày Dương Lịch) thì chương trình sẽ xuất ngày đặt biệt đó ra, còn nếu ngày hiện tại không phải là một ngày đặt biệt thì chương trình sẽ hiện lên một câu Ca dao hoặc Tục ngữ. Chương trình tương thích với mọi hệ điều hành Windows hỗ trợ Unicode (từ Windows 2000 trở về sau này).Link down :
http://www.echip.com.vn/echiproot/So...endar_v2.0.exe

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: