Code:
http://rapidshare.com/files/105410854/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part1.rar
http://rapidshare.com/files/105417475/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part2.rar
http://rapidshare.com/files/105424190/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part3.rar
http://rapidshare.com/files/105429639/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part4.rar
http://rapidshare.com/files/105434847/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part5.rar
http://rapidshare.com/files/105440160/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part6.rar
http://rapidshare.com/files/105444856/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part7.rar
http://rapidshare.com/files/105446880/10_000_BC__2008__DVDRip_www.smforum.net.part8.rar
SUB VN
Code:
http://rapidshare.com/files/106122580/10_000_BC_2008_.rar
Sẽ cập nhật DLinks cho các bạn sau