Hiện có nhiều bài viết quảng cáo bên vmm nên tôi sang đây yêu cầu stop việc này . Muốn cạnh tranh thì tự đánh bóng tên tuổi của mình . Muốn quảng cáo ở đâu thì quản cáo . Đừng vào vmm mà xả rác ok . Mỗi trang 1 hướng đi riêng nên qua đây post 1 bài để góp ý .