http://www.mediafire.com/?7bqm2hgywid (P1)

http://www.mediafire.com/?8x9xnztt9ty (P2)

http://www.mediafire.com/?3zvdyqtmlod (P3)

http://www.mediafire.com/?0wy1w4ph0cm (P4)

http://www.mediafire.com/?cninpl6olzh (P5)

http://www.mediafire.com/?fkxxe1cg1u4 (P6)

http://www.mediafire.com/?1l110yzydzi (P7)

http://www.mediafire.com/?addb0wtmnde (P8)

http://www.mediafire.com/?94ativ4wkmx (P9)


File Crack :

http://www.mediafire.com/?gkzbxgjbkc3


Bởi vì mỗi phần gần 50mb nên khi vào download bạn sẽ đợi hơi lâu để hiện lên chữ CLICK HERE TO DOWNLOAD !!!


Down 9 phần về rồi giải nén cùng thư mục hãy cài đặt, khuyến cáo nên down một hoặc 2 phần để tốc độ nhanh hơn !!!!

Chú ý:

Để có thể sử dụng chức năng tra từ Hoa-Việt thì các bạn phải vào Control Panel>>Regional and languages>>Thẻ Languages, rồi chọn mục Install files for East Asian Languages>>> bỏ đĩa cài đặt Win vào để cài đặt tiếng Hoa cho nó !!!!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: