1. Quan điểm/ Cách nghĩ ( Tây - Đông)
2. Lối sống
3. Thời gian
4. Xếp hàng
5. Cái tôi
6. Trong quán ăn
7. Khi đau bụng
8. Ba bữa ăn trong ngày
9. Phương tiện
10. Giờ tắm
11. Thời tiết và cảm xúc

12. Đồ mới

13. Giao tiếp
14. Bộc lộ
15. Ngày chủ nhật trên phố
16. Tại bữa tiệc
17. Du lịch18. Trình bày một vấn đề
19. Người già
20. Sếp
21. Xu hướng
22. Trẻ em
23. Cách hiểu lẫn nhau