Tui Hay hỏi ông Huy nhiều điều và được trả lời thỏa đáng nên có thời gian rảnh tui làm 1 cái barner cho VNmon nếu ADMIN thấy được thì sử dụng nhe