Sao time vừa wa mình kô thể đăng nhập được vì ghi đúng tên miền nhưng diễn đàn lại kô có nên mình rất bùn.vì mới tham gia đước tuần mà forum bị hack mất tiêu hĩ.bây giờ thấy forum hoạt động trở lại nên rất hoan nghênh hihi