Do 1 thời gian thi nhìu wa lên đã bỏ nick ThienThanTuyet trong 1 thời gian dài bây h muốn hoạt động lại nhưng lấy pass về hòm thư hok như truớc lên post lên để bác Huy và Old và giúp đỡ nick ThienThanTuyet của tôi
Email đăng ký nick là : thienthant_online@yahoo.com.vn (email này thì vẫn còn nhưng hok thể gửi đc pass về email mong 2 bác giúp đỡ tôi lấy lại mật khẩu và cũng xin 2 bác cho luôn tôi cái nick chat cái nhé )
Nick của tôi là thjentuyet có ji 2 bác sang yahoo cho tôi đc nói chuyện nhé