1.Hướng dẫn tải file từ rapidshare
Code:
http://get4share.com/forum/showthread.php?t=15451
2.Hướng dẫn tải file từ megaupload
Code:
http://get4share.com/forum/showthread.php?p=21545
3.Các trang hỗ trợ download rapidshare và megaupload
Code:
http://get4share.com/forum/showthread.php?t=58480

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: