Ultra Video Join một công cụ để giúp bạn nối hay nhập các file AVI (Divx, XviD, MPEG4), MPEG I/II, DVD (.VOB), VCD (.DAT), ASF/WMV thành một file với nhiều định dạng khác nhau. Bạn có thể thêm không giới hạn số lượng file video vào danh sách và dễ dàng thay đổi thứ tự khi cần thiết, sau đó nối các file thành một file phim ở định dạng AVI(Divx,XviD,MPEG4), MPEG I/II, VCD, SVCD, DVD, WMV/ASF. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó để chuyển đổi file đơn lẻ. Bạn có thể thay đổi framerate, kích thước,... như ý thích. Chương trình không yêu cầu có bất kì kinh nghiệm kĩ thuật nào và rất dễ dàng để sử dụng.

Các tính năng:

Nối hay nhập các file video thành một file lớn.
Rất nhanh và không làm giảm chất lượng.
Giao diện người dùng thân thiện.
*Hỗ trợ AVI (Divx, XviD, MPEG4...), MPEG1, MPEG2, DVD(.VOB), VCD(.DAT), ASF/WMV
*Chuyển tất cả các định dạng hỗ trợ sang MPEG1
*Chuyển tất cả các định dạng hỗ trợ sang MPEG2
*Chuyển tất cả các định dạng hỗ trợ sang VCD,SVCD,DVD(PAL,NTSC)
*Chuyển tất cả các định dạng hỗ trợ sang AVI(DivX,XviD, MPEG-4)
*Chuyển tất cả các định dạng hỗ trợ sang Windows Media Format (WMV/ASF)
*Hỗ trợ file video lớn, thậm chí lớn hơn 2GB
*Rất dễ dàng để sử dụng

Yêu cầu hệ thống

* Hệ điều hành Windows 98/NT/2000/ME/XP/2003
* Pentium 300 MHz hoặc hơn
* 128M RAM hoặc nhiều hơn
* Khoảng 50Mb đĩa cứng trống

DOWNLOAD


http://www.aone-soft.com/uvjoiner.exe
Key:
User: team DiGERATi
Serial: A67E7D56Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: