-Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm ... thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca ... ve.
- Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.
- Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- " Quân với dân như cá với nước " Nước thì nuôi sống cá còn cá thì ị vào nước.